Deze kennis komt vervolgens weer van pas als we verder met elkaar gaan praten over de thema’s Monitoring en Schadeafhandeling/bewijsvermoeden. Externe onafhankelijke experts zijn voor deze avond uitgenodigd.

Aanwezig namens TNO en SodM op deze avond zijn:

  • Annemarie Muntendam-Bos namens SodM - Senior specialistisch inspecteur
  • Jacqueline Versteeg namens SodM - Senior bestuursadviseur Groningen team
  • Jorien van der Wal namens SodM - senior inspecteur
  • Kay Koster namens TNO - expert ondiepe bodemdaling
  • Peter Fokker namens TNO - expert diepe bodemdaling

Wij zijn erg blij dat we hen te gast hebben en dat zij bereid zijn ons allen meer te vertellen over ‘ondergrond en bodemgesteldheid’.

Lees het hele verslag