Werkvolume

Bij Norg en Grijpskerk liggen kleine gasvelden, vergelijkbaar met de andere kleine gasvelden in Nederland. Deze gasvelden zijn vroeger gebruikt voor gaswinning. Daarna zijn de installaties omgebouwd en zijn de gasvelden in gebruik genomen als ondergrondse gasopslag.

Normaal gesproken worden de opslagen  in de zomer gevuld zodat het gas in de winter kan worden gebruikt. De maximale hoeveelheid gas die opgeslagen mag worden, wordt het werkvolume genoemd. 
 

Kussengas

Naast het opgeslagen gas is nog een deel van het oorspronkelijke gas in het gasveld aanwezig. Dit noemen we ‘kussengas’. Dit kussengas zorgt voor voldoende druk in het gasveld zodat het opgeslagen gas eenvoudig geproduceerd kan worden. Kussengas is dus geen ander soort gas.

Winningsplan ingediend

Voor de gasopslagen in Grijpskerk en Norg is nu alleen een opslagplan goedgekeurd. Daar staat in dat de NAM alleen gas mag opslaan om het op een later moment weer te gebruiken. 

Het winnen van het kussengas mag alleen op basis van een goedgekeurd winningsplan. In september 2023 heeft de NAM een winningsplan ingediend voor de productie van het Norg gasveld. De NAM vraagt daarmee instemming aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om het gasveld weer in productie te nemen, zoals ook gebeurt bij andere kleine velden in Nederland. Pas als het ministerie instemt met het winningsplan kan de NAM het kussengas winnen.

Veiligheid voorop

De NAM mag alleen gas winnen als dat veilig kan. Als de NAM een winningsplan aanvraagt, moet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat deze aanvraag beoordelen. Dat doen ze op basis van onafhankelijke adviezen van onder andere Staatstoezicht op de Mijnen, TNO, gemeenten, provincies, waterschappen en de Mijnraad.

Een overzicht van de procedure bij de aanvraag van winningsplannen leest u op de website van EZK.

Heeft u gevonden wat u zocht?