Logo Omgevingstraject Grijpskerk Norg

Omgevingstafels

Omgevingstafels

De laatste stand van zaken over de omgevingstafels van Grijpskerk en Norg.

De omgevingstafels bepalen de onderwerpen waar we over spreken binnen het omgevingstraject. Het kan gaan over zorgen die in de omgeving leven over bijvoorbeeld schadeafhandeling, maar ook hoe we zorgen kunnen wegnemen door bijvoorbeeld het uitvoeren van extra onderzoek of monitoring.

Wat is de rol van de omgevingstafels?

De omgevingstafels bepalen de onderwerpen waar we over spreken binnen het omgevingstraject. Het kan gaan over zorgen die in de omgeving leven over bijvoorbeeld schadeafhandeling, maar ook hoe we zorgen kunnen beperken door bijvoorbeeld het uitvoeren van extra onderzoek of monitoring.

 • Informerend
  De omgevingstafel deelt kennis en informatie.
 • Signalerend
  De tafel brengt de signalen uit de omgeving onder de aandacht.
 • Reflecterend
  De tafel reflecteert op de voorstellen van de werkgroep.
 • Adviserend
  De tafel adviseert de stuurgroep over de uitgewerkte voorstellen.

Om de deelnemers aan tafel zoveel mogelijk te ontlasten wordt de inhoudelijke voorbereiding en uitwerking van de omgevingstafels verzorgd door de werkgroep, bestaand uit vertegenwoordigers van de vier partijen.

Wie zijn erbij betrokken?

Bewoners en ondernemers uit de omgeving van de gasopslagen Grijpskerk en Norg zijn belangrijke betrokkenen in het omgevingstraject. Het juiste gesprek voeren met deze omgeving is cruciaal. Daarvoor zijn de zogenoemde omgevingstafels ingericht. Het omgevingstraject gaat van start met twee tafels, één voor Norg en één voor Grijpskerk.

Elk van de tafels heeft maximaal 20 deelnemers. Het is belangrijk dat de omgevingstafels een brede afspiegeling zijn van de omgeving. Denk hierbij aan bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de verenigingen voor dorpsbelangen, andere belangenorganisaties en ondernemersverenigingen. Daarnaast schuiven vertegenwoordigers van de vier samenwerkende organisaties aan bij de tafels. Deelname is vrijwillig en niet betaald.

De omgevingstafels zijn samengesteld na een brede verkenning van de omgeving door onafhankelijk procesbegeleider, Leendert Klaassen, eveneens voorzitter van beide omgevingstafels. De samenstelling van beide tafels vindt u bij de deelnemende partijen.

Heeft u gevonden wat u zocht?