Deelnemende partijen

In het omgevingstraject gaan gemeenten Noordenveld en Westerkwartier, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de NAM samen met omwonenden en organisaties in gesprek over de veranderingen in het gebruik van gasopslagen Grijpskerk en Norg.

In het omgevingstraject staan drie groepen met elkaar in verbinding:

 • Omgevingstafel
 • Werkgroep
 • Stuurgroep

Deze drie groepen werken in wisselwerking met elkaar. Het is belangrijk dat de uitwisseling van informatie tussen de verschillende partijen inzichtelijk is. Zodat duidelijk wordt waar de informatie aan bijdraagt en wat de effecten van de adviezen zijn.

Het is géén eenrichtingsverkeer

De omgevingstafels kunnen via de werkgroep informatie, signalen, reflecties en adviezen aan de stuurgroep voorleggen. Dit kunnen de omgevingstafels doen op basis van wat er speelt in de omgeving. Andersom kan de stuurgroep via de werkgroep vragen en verzoeken neerleggen bij de omgevingstafels.

De procesbegeleider is verantwoordelijk voor een goed en correct verloop van het proces. Hij ziet er op toe dat de verschillende belangen worden meegewogen in de afspraken tussen de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de NAM. De deelnemers van de omgevingstafels krijgen van de stuurgroep een gemotiveerde reactie over hoe zij omgaan met de adviezen van de omgevingstafels.

  Wie vormen de omgevingstafel?

  De omgevingstafels zijn een brede afspiegeling van de omgeving. De deelnemers zijn vertegenwoordigers van de verenigingen voor dorpsbelangen van de omliggende dorpen. Aan de tafel zitten ook vertegenwoordigers van belangenorganisaties, ondernemersverenigingen en kennisorganisaties. Ook vertegenwoordigers van de vier samenwerkende organisaties schuiven bij de tafels aan. De tafelvoorzitter is de onafhankelijk procesbegeleider Leendert Klaassen. Deelname aan de omgevingstafel is vrijwillig en niet betaald.

  Tafel Grijpskerk bestaat uit afvaardigingen van:

  De dorpsbelangen van Grijpskerk, Pieterzijl, Niehove, Oldehove, Munnekezijl, Warfstermolen, Visvliet, Aktie ’68 (Dorpsbelangen Kommerzijl), Werkgroep NAM Niezijl, Ondernemersvereniging Grijpskerk en een direct omwonende/grondeigenaar.

  Tafel Norg bestaat uit afvaardigingen van:

  Tijdelijke werkgroep mijnbouwschade Een, Vereniging Dorpsbelangen Langelo, Vereniging Plaatselijk Belang Een, Dorpsbelangen Nieuw Roden, Belangenvereniging De Velden, Actieve dorpsbewoner Steenbergen en Belangenvereniging Norg.

  Lees meer over de omgevingstafels

  Wie vormen de werkgroep?

  De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de vier organisaties: de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de NAM.

  De werkgroep bereidt zowel de omgevingstafels als de stuurgroep inhoudelijk voor. Ook de inhoudelijke uitwerking van onderwerpen is een taak van deze groep. De werkgroep staat onder begeleiding van de onafhankelijk procesbegeleider.

  De omgevingstafels adviseren rechtstreeks aan de stuurgroep. Als de omgevingstafels dit vragen, ondersteunt de werkgroep bij het opstellen van advies.

  De procesbegeleider is verantwoordelijk voor een goed en correct verloop van het proces. Hij ziet er op toe dat de verschillende belangen worden meegewogen in de formele besluitvorming.

  Wie vormen de stuurgroep?

  De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de NAM blijven eindverantwoordelijk voor de koers en de besluitvorming in het omgevingstraject. Hiervoor hebben de vier partijen een stuurgroep gevormd onder voorzitterschap van Leendert Klaassen als onafhankelijk procesbegeleider.

  De stuurgroep bestaan uit de leden:

  • Onafhankelijk voorzitter
   Leendert Klaassen
  • Gemeente Noordenveld
   Klaas Smid, Burgemeester
  • Gemeente Westerkwartier
   Bé Schollema, wethouder
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
   Dirk Simon Buytendorp, directie Schadeherstel en Gaswinning Groningen
  • NAM
   Martijn Kleverlaan – Asset Manager Onshore Noord

  Heeft u gevonden wat u zocht?