In december van het afgelopen jaar is zowel aan de omgevingstafel Grijpskerk als aan de omgevingstafel Norg uitgebreid gesproken over her onderwerp Monitoring.

Beide tafels hebben de stuurgroep van het omgevingstraject geadviseerd om het bestaande monitoringsnetwerk uit te breiden, bij voorkeur door tiltmeters toe te voegen. Het aangepaste netwerk moet inzicht geven in veranderingen die zich de diepe en ondiepe ondergrond voordoen en in kaart brengen wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn. Deze informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om eventuele trends vroegtijdig vast te stellen en eventueel aanvullende maatregelen te nemen. De stuurgroep heeft positief gereageerd op de adviezen van de omgevingstafels en heeft gevraagd het plan verder te ontwikkelen en voor te bereiden voor definitieve besluitvorming.