Logo Omgevingstraject Grijpskerk Norg

Over Omgevingstraject Grijpskerk Norg

Over het omgevingstraject

Het Omgevingstraject Grijpskerk Norg is van start! Maar wat is zo'n traject nou precies? Op deze pagina leggen wij het uit.

Het omgevingstraject is een initiatief van de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de NAM. In het omgevingstraject gaan we met omwonenden uit de omgeving in gesprek over de veranderingen in het gebruik van gasopslagen Grijpskerk en Norg. Leendert Klaassen is de onafhankelijk procesbegeleider.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: wat is het effect op de omgeving? Welke zorgen leven er? Hoe kunnen deze worden weggenomen? Kan een deel van de mogelijke opbrengsten worden geïnvesteerd in de omgeving? De agenda wordt mede bepaald door de deelnemers van de omgevingstafels.

Doel van het omgevingstraject

We willen op een zorgvuldige manier afspraken maken over de veranderingen in het gebruik van de ondergrondse gasopslagen. Ook zal het veranderend gebruik van de gasopslagen in de toekomst mogelijk leiden tot opbrengsten. We willen afspraken maken over hoe een deel van de opbrengsten kan worden geïnvesteerd in de omgeving rond gasopslagen Grijpskerk en Norg.

Zo betrekken we de omgeving

Het juiste gesprek voeren met de omgeving is erg belangrijk. Om dit gesprek te voeren zijn zogenoemde omgevingstafels ingericht, één voor Norg en één voor Grijpskerk. De omgevingstafels worden gevormd door inwoners uit de omgeving van de beide gasopslagen. Het gesprek met de omgevingstafels vormt inbreng voor de afspraken tussen de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de NAM.

Lees meer over de omgevingstafels

Op deze website plaatsen we de verslagen van de omgevingstafels. Zo houden we u op de hoogte van de laatste stand van zaken van het traject.  

Heeft u gevonden wat u zocht?