Logo Omgevingstraject Grijpskerk Norg

Handige informatie en veelgestelde vragen

Handige informatie en veelgestelde vragen

Lees hier handige informatie en de veelgestelde vragen over Omgevingstraject Grijpskerk Norg. Staat er niet tussen wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Handige informatie

Veel informatie over het winnen en opslaan van aardgas is publiek beschikbaar. Het is niet altijd even makkelijk om het te vinden. Daarom zetten wij het voor u op een rijtje.

Volumegegevens

 • Rijksoverheid(externe link)
  Actuele cijfers over de zekerheid van de gaslevering. 
 • NLOG Datacenter(externe link)
  Deze website bevat volumegegevens van de gasopslagen (en van gaswinning). Mijnbouwoperators moeten die volgens artikel 112 van het Mijnbouwbesluit maandelijks moeten aanleveren aan de minister van EZK. TNO is door de minister aangewezen voor het beheer van deze gegevens. Via het vernieuwde NLOG Datacenter worden deze openbaar gemaakt.

Technisch-inhoudelijke achtergrondinformatie

 • NLOG(externe link)
  Via NLOG zijn het opslagplan van de operator en het instemmingsbesluit van de minister te downloaden, samen met andere technisch-inhoudelijke informatie over putten. Op de website van NLOG gaat dat met een interactieve kaart.
 • NAM(externe link)
  Onder andere de download-site met rapporten, o.a. geomechanica studies van de NAM.
 • Mijnbouwvergunningen.nl(externe link)
  Via deze website van de overheid worden alle recente mijnbouwvergunningen, de aanvragen en besluiten gepubliceerd, inclusief alle adviezen aan de minister. Ook bij nieuwe besluitvorming over de gasopslag Norg zal de meest actuele informatie hier worden verwacht over het opslagplan, de risicobeoordeling in adviezen en een instemmingsbesluit van de minister. Zie de pagina voor de gasopslagen(externe link).
 • TNO(externe link)
  Wetenschappelijk inzicht en advies over verantwoord en efficiënt gebruik van de diepe ondergrond.(externe link)
 • KNMI(externe link)
  KNMI heeft en overzicht van Seismologische stations.
 • Kennisprogramma Effecten Mijnbouw(externe link)
  Studies uit het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw.

Mijnbouwactiviteiten en toezicht

 • Mijnbouwactiviteiten.nl(externe link)
  Op dit moment voor proef deze website met informatie per mijnbouwlocaties voor een aantal locaties in Friesland, waaronder bij Drachten. De site is bedoeld om na te gaan wat voor behoeftes er zijn is om laagdrempelig of automatisch locatie-specifieke informatie te ontvangen – zoals over een lopende vergunningaanvraag, maar ook locatie-specifiek informatie over toezicht door SodM.
 • Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)(externe link)
  Informatie van de toezichthouder over de sector gasopslagen, onder andere SodM’s adviesbrieven aan de minister met risicobeoordelingen.
 • NAM(externe link)
  Informatie over ondergrondse gasopslagen,

Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen zijn ingedeeld op de afbouw van laagcalorische capaciteitsmiddelen, de omgevingstafels en algemene vragen.

1. Uitleg gebruikte termen

Wat is hoogcalorisch aardgas?

Hoogcalorisch aardgas bevat geen stikstof. Daarom kan uit dit gas meer energie worden gehaald. Dit gas wordt ook wel H-gas genoemd. Het wordt vooral gebruikt in de industrie.

Wat is laagcalorisch aardgas?

Laagcalorisch aardgas is aardgas waar van nature, of door toevoeging stikstof in zit. Door de stikstof heeft dit aardgas een lagere verbrandingswaarde. Het wordt ook wel  L-gas genoemd. Dit gas wordt gebruikt door de Nederlandse huishoudens en andere zogenaamde kleinverbruikers.

Wat is kussengas?

Kussengas is gas dat naast het opgeslagen gas altijd in het reservoir aanwezig is en tijdens de opslagfunctie niet geproduceerd wordt.

Wat is UGS?

UGS staat voor Underground Gas Storage. Dit is dus een ondergrondse gasopslag. De locaties in Grijpskerk en Norg zijn ondergrondse gasopslagen.

Wat is leveringszekerheid?

Leveringszekerheid betekent dat de leveranciers van aardgas aan hun verplichten kunnen voldoen. Lees meer op de website van Gasunie Transport Services(externe link).

2. Omgevingstafel

Hoe serieus wordt een omgevingstafel genomen?

Zeer serieus. Natuurlijk moet alles vorm krijgen en waargemaakt worden. Daarom is ook belangrijk dat de afvaardiging aan de tafel breed, deskundig en veelkleurig is.

Waar staat de Omgevingstafel organisatorisch gezien?

In de stuurgroep worden afspraken gemaakt over het ontzorgen van de omgeving en mogelijke investeringen in het gebied. De omgevingstafel kan via de werkgroep informatie signalen, reflecties en adviezen geven aan de stuurgroep. Ook kan de stuurgroep vragen en verzoeken doen aan de omgevingstafels.

Is er budget voor de tafelleden?

Voor het eventueel aantrekken van expertise, dan wel specifieke onderzoeken zal ruimte worden gereserveerd op het nog te vormen budget. Leden zelf zijn zoals dat heet onbezoldigd en krijgen geen vergoeding.

Lees meer over de omgevingstafels

3. Schade door gaswinning

Kan de omgevingstafel mij helpen bij mijn schadeclaim?

Nee, de omgevingstafel kan niet helpen bij persoonlijke, individuele schadeclaims.
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) handelt schade af door gaswinning en gasopslag.

De gemeenten Noordenveld (externe link)en Westerkwartier (externe link)hebben op hun eigen websites voor haar inwoners een pagina voor de gasopslagen. Op deze pagina’s kunt u informatie over de betrokken partijen, schadeafhandeling vinden en organisatie die u bij kunnen staan.

De omgevingstafels gaan wel kijken of zij invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop de schadeafhandeling wordt gedaan. En invloed uitoefenen op het schadeprotocol en het wettelijk bewijsvermoeden.

Heeft u een vraag?

Heeft u vragen of opmerkingen over het Omgevingstraject Grijpskerk Norg? Stel ze ons!

Neem contact met ons op