Het omgevingstraject is ingedeeld in drie sporen, namelijk:

  • 1. Het vergunningenspoor
    Dit spoor gaat over de vergunningen en toestemmingen die NAM nodig heeft voor het veranderend gebruik van de gasopslagen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verleent de vergunningen.  Via deze website houden we u op de hoogte over de ontwikkelingen over dit onderwerp, wat de formele procedures daarbij zijn, waar u relevante informatie kunt vinden en hoe en wanneer u uw mening kunt geven.
  • 2. Het ontzorgingspoor
    Binnen dit spoor gaat het over het zoveel mogelijk beperken van negatieve effecten van de gasopslagen en de zorgen die er leven in de omgeving. Binnen dit spoor wordt bijvoorbeeld gesproken over schadeafhandeling en monitoring als gevolg van bodemdaling.
  • 3. Het investeringsspoor
    Dit spoor gaat over de wijze waarop NAM, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en gemeenten Westerkwartier en Noordenveld kunnen investeren in plannen voor de omgeving van de gasopslag Grijpskerk en de gasopslag Norg.

Sporen Omgevingstraject Grijpskerk Norg

Thema

Mogelijke onderwerpen

Resultaat

Vergunningen

Conversie Grijpskerk

Winning Kussengas Norg

Winning Kussengas Grijpskerk

Herontwikkeling

Vergunningen

Opslagplan

Winningsplan

Ontzorgen

Beperk Lasten

Monitoring

Schadeafhandeling

Vastleggen van de gemaakte afspraken in een afsprakenkader

Concrete uitvoering van het afsprakenkader

Investeringsagenda

Delen van lusten

Structurele verbeteringen voor de regio zoals energietransitie, klimaatadaptie, duurzame ontwikkeling, economische groei, aardgasvrije wijken

Merkbaar eigen woon- en leefomgeving. Werkgelegenheid, NAM park Kommerzijl

Investeringsagenda

Vormgeven organisatorische uitvoering van de agenda

Uitvoeren van concrete projecten

Heeft u gevonden wat u zocht?