In de gasopslagen in Grijpskerk en Norg zit kussengas.

Wat is kussengas?

Kussengas is het gas dat naast het opgeslagen gas altijd in de gasopslag aanwezig is. Het gas wordt gebruikt om de druk in de gasopslag op peil te houden.

Er is nu geen winningsvergunning

Voor de gasopslagen in Grijpskerk en Norg is nu alleen een opslagvergunning. Daarom mag de NAM geen kussengas winnen. Als de NAM kussensgas wil winnen moet de NAM een nieuw winningsplan indienen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij zijn de vergunningverlener.

Veiligheid staat voorop

De NAM mag alleen kussengas winnen als dat veilig kan. Als de NAM een winningsplan aanvraagt, moet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat deze aanvraag beoordelen. Dat doen ze op basis van onafhankelijke adviezen van onder andere Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische Commissie Bodembeweging, gemeenten, provincies en waterschappen.

Een overzicht van de procedure bij de aanvraag van winningsplannen leest u op de website EZK(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?