Lees de privacyverklaring van Omgevingstraject Grijpskerk Norg.

Een ieder moet zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan. Dat staat in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)(externe link). Ook alle betrokken partijen rondom het Omgevingstraject Grijpskerk Norg moeten zich hier aan houden. De belangrijke vier initiatief nemende partijen in het Omgevingstraject Grijpskerk Norg zijn: de gemeentes Noordenveld en Westerkwartier, de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Naast deze vier partijen zijn ook verschillende leden van de twee omgevingstafels Grijpskerk en Norg betrokken. Ook voor hen geldt dat zij zorgvuldig en vertrouwelijk met elkaars en andere persoonsgegevens omgaan.
Uw persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Waarom is dat nodig?

Het Omgevingstraject kan uw gegevens nodig hebben om met u in contact te komen, denk aan gegevens als:

  • naam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • eventueel adresgegevens

Om met u in contact te komen als u bijvoorbeeld:

  • Een vraag / opmerking heeft over het omgevingstraject van Grijpskerk of Norg
  • Wanneer u graag een onderwerp wilt inbrengen voor de omgevingstafel van Grijpskerk of Norg
  • Wanneer u een vraag / opmerking heeft over de uitfasering, afbouw van de ondergrondse gasopslagen
  • Of ander soort vragen of opmerkingen heeft aan ons
  • Om u te kunnen bellen als dit nodig is
  • Verzenden van een nieuwsbrief (indien van toepassing)

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Meestal verzamelen wij persoonsgegevens via een formulier dat u invult op deze website of bij telefonisch contact.

Hoe lang bewaren we gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door het Omgevingstraject niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. In een aantal gevallen zijn we verplicht uw gegevens langer te bewaren omdat dat in de Archiefwet staat.

Delen met anderen

De gemeente Westerkwartier faciliteert de website Omgevingstraject Grijpskerk Norg. In eerste instantie zullen uw gegevens naar het eerste contactpersoon van het Omgevingstraject gestuurd worden. Deze bepaalt, afhankelijk van de vraag, opmerking of verzoek met welke partij van het Omgevingstraject deze gedeeld moet worden. Alle vier partijen, de gemeentes Noordenveld en Westerkwartier, de NAM en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.
Wij delen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming met andere partijen.

Beeldopnames

Ten behoeve van het Omgevingstraject Grijpskerk Norg kunnen wij foto’s en beeldopnames maken. Dit zullen neutrale en alleen ondersteunende foto’s of beeldopnames zijn. Wanneer hier wel duidelijk personen en/of woningen op staan zullen we, voor publicatie, eerst toestemming vragen om hier gebruik van te maken.

Kinderen

Het Omgevingstraject Grijpskerk Norg heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens worden verzameld zonder uw toestemming.

Geheimhoudingsplicht

De betrokken medewerkers van de gemeentes Noordenveld en Westerkwartier en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben een geheimhoudingsplicht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen door dit in het contactformulier te vragen.

Heeft u vragen of klachten over het verwerken van uw persoonsgegevens?

Heeft u specifieke vragen, vraag dan eerst uw contactpersoon om informatie. Wilt u hierover niet met uw contactpersoon praten? Weet u niet wie uw contactpersoon is? Of heeft u geen contactpersoon? Dan kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier.