In April hebben de omgevingstafels Grijpskerk en Norg plaatsgevonden waarbij het monitoringsplan centraal stond.

Voortgang van het monitoringsplan

Tijdens deze omgevingstafels is er gekeken naar de voortgang van het monitoringsplan en te reflecteren op de ontwikkelingen tot nu toe. Het monitoringsplan begint steeds meer vorm te krijgen dankzij de inzet en betrokkenheid van verschillende stakeholders. 

Samen met de omgevingstafels is er gekeken naar wat er nog ontbreekt in het monitoringsplan. Deze feedback wordt meegenomen naar de volgende bijeenkomst met de begeleidingscommissie.

Vervolg van het omgevingstraject

Daarnaast is er tijdens de bijeenkomsten gesproken over het vervolg van het omgevingstraject. Hierbij zijn diverse aspecten belicht, zoals de planning van komende stappen en de betrokkenheid van belanghebbenden bij toekomstige besluitvorming.

Notulen

De notulen van deze omgevingstafels zullen in de loop van volgende week op de website worden geplaatst. Dit biedt geïnteresseerden en betrokkenen de mogelijkheid om de besproken onderwerpen nog eens rustig door te nemen en op de hoogte te blijven van de voortgang. Houd onze website in de gaten voor de laatste updates en informatie.