Na een periode van voorbereiding heeft de NAM begin september het winningsplan Norg en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ter beoordeling en besluitvorming.

Met het indienen van dit winningsplan vraagt de NAM instemming voor het stoppen van de huidige opslagfunctie en het in productie nemen van het Norg gasveld als regulier gasveld vergelijkbaar met andere zogenoemde kleine velden in Nederland.

Het indienen van het winningsplan door de NAM betekent niet dat er al instemming verleend is door het ministerie van EZK. Voordat de instemming verleend wordt krijgen bewoners nog de mogelijk tot inspraak via een zienswijze. In eerste instantie zullen adviserende organisaties zoals Staatstoezicht op de Mijnen, TNO en het KNMI het winningsplan beoordelen. Zodra duidelijk is wanneer bewoners hun zienswijzen kunnen delen worden zij daar tijdig over geïnformeerd, onder andere via deze website. Zolang dit volledige traject nog niet is afgerond, verandert er niets.

De deelnemers aan de omgevingstafel zijn over het indienen van het winningsplan geïnformeerd. In het eerstvolgende overleg van de omgevingstafel geeft EZK een nadere toelichting op het winningsplanproces en de wijze en momenten waarop de omgeving hun zienswijzen in kan dienen. Deze informatie wordt zal ook op deze website gedeeld worden.

Lees een toelichting op het indienen van het winningsplan en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau op de website van de NAM.(externe link)