Op deze avond zijn drie externe onafhankelijke experts aanwezig geweest die elk een presentatie hebben verzorgd en vragen hebben beantwoord:

  • Ramon Hanssen namens TU Delft - professor in Geodesie en satellietaardobservatie Landmeetkunde  
  • Pauline Kruiver namens KNMI - portefeuillehouder seismologie en akoestiek
  • İhsan Engin Bal namens Hanzehogeschool - lector Aardbevingsbestendig Bouwen

Wij zijn erg blij dat we hen te gast hebben en dat zij bereid zijn ons allen meer te vertellen over Monitoring.

Het verslag bevat een compacte samenvatting van de presentaties. En beantwoording van vragen die zijn gesteld vanuit de tafeldeelnemers.

Lees het hele verslag