Na de kennismakingsavond hebben zich verschillende mensen aangegeven dat ze zitting willen nemen aan tafel.

Met deze groep hebben we op 19 juli 2022 een startbijeenkomst gehouden. In een open gesprek hebben we onze verwachtingen van de tafel met elkaar gedeeld. Daarnaast hebben de NAM en EZK een presentatie gegeven over de start en waarom van het traject. Met de tafeldeelnemers zijn we in gesprek gegaan welke onderwerpen ze graag behandeld willen hebben.

Lees het hele verslag