De samenstelling van de tafel heeft even op zich laten wachten. Om een goede en evenwichtige samenstelling van de groep te krijgen zijn verschillende mensen benaderd. Op 25 oktober 2022 is in Norg de startbijeenkomst gehouden. We zijn met elkaar in gesprek gegaan over elkaars verwachtingen van de tafel. Daarnaast hebben de NAM en EZK een presentatie gegeven over de start en waarom van het traject. Met de tafeldeelnemers zijn we in gesprek gegaan welke onderwerpen ze graag behandeld willen hebben.

Lees het hele verslag